Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A MAGYAR KERESZTÉNYSÉG. Részletek Szántai Lajos, Ki viszi át ...c. előadásából

2014.08.24

 

mellkereszt-arad.jpg

 

 „….az „rendben” van, hogy a Kárpát-medence belsejéből eltűntek ezek a létfontosságú dokumentumok (István korából), na de a vatikáni levéltárakba, ott azért mégiscsak lenniük kellene. Szent István korára vonatkozó hiteles mű a vatikáni levéltárakban sincs. Namost. Ha mi olyan világban élünk, amit most újabban úgy hírdetnek, hogy „ István a király”, akkor természetesen ez azt jelenti, hogy hogy nyilvánvalól módon, mondjuk egy római adminisztráció hálásan dokumentálta volna az „István a király” jelenséget. De nem volt mit dokumentálnia ezen az úton. Mert Magyarország NEM CSATALKOZOTT, nyugateurópához, és a római katolicizmushoz, hanem éppen fordítva történt. Egy nemlétező nyugateurópát, - most állam és politikai és társadalmi élet szempontjából, gyakorlatilag egy nem létező északaurópát, gyakorlatilag egy nem létező keleteurópát, gyakorlatilag egy nem létező déleurópát Európa központjából, belsejéből MEGPRÓBÁLTAK AZ EMBERI SZINTRE FÖLEMELNI…”.

 

„…Szent László okleveléből….nem is oklevél. A Szabolcsi Zsinatból idézek. Következőket mondja, azon a zsinaton, amin ő elnököl. Tehát maga Szent László elnököl a Szabolcsi Zsinaton. MAGYAR KIRÁLY ZSINATON ELNÖKÖLHET!  NÉMET-RÓMAI CSÁSZÁRNAK VAN E ILYEN JOGA?....Akkor melyek magasabb rendő vallási alakulat?...
A következőket mondja (Szent László) :

„És ha a LATINOKNAK (így hívták Magyarországon az ő korában azt a vallást, amiről azt hisszük, hogy Szent István felvette) – értsd: a római hitűeknek – nem tetszik a mi JOBB, ÉS ÜDVÖSEBB VALLÁSUNK, menjenek oda, ahová akarnak, de az itt összegyűjtött javadalmakat az országból nem vihetik ki. ”
Na ezért nem tanítanak magyar történelmet! …Namost tudjuk, hogy ez mit jelent? Aki a római ritust követi, de nem tartja be a magyar kereszténység előírásait – itt nincs alku – az hagyja el Magyarország területét.

 

„Augusztus 15-ét még ma is így jegyzik a kalendáriumban, hogy Nagyboldogasszony napja. Na de hol? Csak a Kárpát-medencében, magyar nyelvterületen. Miért? Azért, mert ez, Kárpát-medencén kívül Szűz Mária mennybemenetelének napja…Szűz Mária elszen(t)derül, Jézus felemeli a mennybe, s van még egy fontos tétel, Jézus a mennyek országában, a Mennyekországának királynőjévé koronázza.  S gondolom tudjuk, Szent István a Magyar Szent Koronát 1038-ban pontosan ezen a napon ajánlja fel. Tejűt létesül egy időn kívüli, időn feletti gyémánt keménységű örökkévaló tengely, és itt lehet az időnek a különleges természetére fölfigyelni, hogy nem a lineáris idő, hanem a titokzatos idő, amely egyszerre terjed minden pillanatban a múlt és jövő felé …most 1038-ban…hihetetlen, minthogyha egy vízesésnek a sodrását látnánk a magasból, csak itt pont fordítva történi, úgy emelkedik meg a Magyar Szent Korona, megjelenik Jézus kezébe, és Szűz Mária fejére helyezi. Most gondolom érzékelünk valamit. Azóta megint van egy makacs tétel. Szűz Máriát egyetlen egy olyan koronával lehet ábrázolni, amely valóban létezik.…bizony, Szűz Máriát,  lehet a Magyar Szente Koronával hitelesen ábrázolni. Most gondoljuk végig, hogy ezek milyen előnyök! Nem is előnyök. Többletek. Nem is többletek. Ez egy hivatásnak a Koronája. „

 

 

„…Kiederült, hogy ennek a kornak (un. honfoglaláskor) mi volt a reprezentatív régészeti leletanyaga? Így is kategorizáják: honfoglalás kori ereklye tartó mellkereszt. Namost. A Nemzeti Múzeumban az úgymond 1100 éves évforduló alkalmából ezek kiállítás révén, azért ismertté váltak. Ezeknek a mellkereszteknek mi volt a titkuk? Molnár V. József és Platti István (remélem jól hallottam a nevét!)    az egész képanyagot, tehát nem a kereszteket KIKÜLDTÉK RÓMÁBA A VATIKÁNNAK. S kértek egy szakmai véleményt. Hogy ezek a keresztek, ezek a kereszténységen belül hol helyezkednek el. És legalább fél évig nem jött válasz. ….Bíborosi kollégium válaszol: Ezekről a keresztekről így együttesen egy dolog mondható el perdöntő módon. NEM RÓMAI, ÉS NEM KELETRÓMAI, VAGYIS BIZÁNCI  kereszténység tartozékai. Hanem valamilyen….keleti típusú kereszténység emlékei lehetnek ezek.
A hetvenes években Pap Gábort egy múzeológus levitte egy raktárba. Akkor ott előkerültek „honfoglalás” kori mellekeresztek is. Megkérdezi Pap Gábor művészettörténész, hogy:

„ha itt vannak ezek a mellkeresztek, miért nem viszitek fel? Miért nem állítjátok ki?” S jön a válasz, ami gyakorlatilag ma is válasz

”Mivel van egy rendelet,  régészeten belül, hogy mint nem jellemző tárgyat félre kell tenni, hát ezért nem is kerül mondjuk a tanulmányírás. a régészek által kialakított történet írás látóterébe.”

 S akkor jön egy nagy kérdés:

„Mennyi van ebből?”

„Ebből van a legtöbb”

…”

A fenti idézetek az alábbi videóban hangzanak el: