Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Szavaink születése, avagy mióta állat a mérleg?

2012.05.30

energy-burst-kicsi.jpgMinden , ami van energia. Rezgés. Ami a fizikai világban valamilyen szinten meg tud nyilvánulni, besűrűsödött rezgés. Szavaink is.

Feltételezésem szerint amikor az EGY megszüli a kettőt, még tökéletesen érzékelik egymás minden rezdülését, átjárhatóság van közöttük. Nincs  szükség arra, hogy gondolati rezgéseiket bármilyen formában kicseréljék. Ahogy a teremtésbe előrehaladunk, és megszületnek a különböző entitások ez az átjárhatóság fokozatosan halványul. A gondolatok kicseréléséhez már szükség van a telepátiára. A teremtmények gondolataik rezgését küldik egymásnak s a rezgés mintája a JEL, ez adja a gondolat JELentését. A telepátia egy ideig még működik a már fizikai testbe sűrűsödött entitás, így az emberi lény számára is, de egy idő után már nem, ill. már nem ez az általános. Ekkor  a gondolati  rezgéseket át kell lényegíteni, meg kell nyilvánítani a fizikai síkon. A test, a hangszálak segítségével hozza létre a rezgéseket, melyeket a fül „vesz”.  Ez a folyamat a sűrűsödést írja le, a gondolati rezgés JELentése nem változik, csak sűrűsödik a folyamat során. Ez azt jelenti, hogy a teremtés rezgéseinek JELentése belesűrűsödik egy-egy szóba, összességében egy nyelvbe. Ebbe a nyelvbe, bele van sűrűsödve a teremtés maga, JELentése, a világ működését írja le.

 

A zoodiákus (állatöv) 12 csillagképéből 5, majdnem fele,  érdekes módon nem állat. Tehát  az állatöv nem allatov.jpgállatok csoportja. Ha magukat a csillagjegyeket  kialakító csillagokat  megnézzük, akkor elég nagy jóindulat kell ahhoz, hogy az egyes csillagképeket a nevükhöz hasonlatosnak nevezzük. Ha még azt is hozzáveszük, hogy ezek a csillagok sokszor irdatlan távolságokra vannak egymástól, és egymással a fizikai térben semmi kapcsolatuk nincs, akkor már kezdhetünk is kételkedni abban, hogy a velük dolgozó  asztrológia egy komoly tudomány.  Ne tegyük. Ugyanis itt nem arról van szó, hogy eleink felnéztek az égre, látták  egy csillagokból formálódó állatot és ebből vezették le tudományukat, hanem arról, hogy megfigyelték, hogy amikor egy-egy  adott energia érvényesül, akkor mely csillagok látszanak fent az égen. Tehát nem állatokról, hanem energia  minőségekről van szó. Az éget épp uraló csillagok azt mutatják meg, hogy egy adott időszakban milyen ÁLLAPOTok az uralkodóak a Földön.

Itt most egy kis kitérőt kell tenni a magyar nyelvtan irányába, hogy megvizsgálhassuk e két egymáshoz hasonló szó kapcsolatát.

Állat-állapot.

A magyar ragozó nyelv, ami azt jelent, hogy egy adott szógyök ágadzik, bogadzik s így alkotunk újabb és újabb szavakat. A nyelvünk  él. Igen kevés nyelv képes  az elkelkápsztástalaníthatatlanságotokról is egyetlen szóval beszélni. Nálunk a ragok önállóan is értelmes szavak: ból-ből, ebből, abból. stb.

A nyelvtani kitérő után mos lássuk az állapot, és az állat szavunk kapcsolatát.

A szótő az áll. Ez állandóságot jelöl.

Az  állat szavunk bizonyíthatóan állapotot is jelöl. Mindenki hallhatta már, hogy nálunk a nőt állattá degradálták régen....ugye azt mondták róla: ASSZONYI ÁLLAT. Namost....aki elhiszi, hogy BOLDOGASSZONY-SZŰZMÁRIA országában a nőt állatnak nézték...tehát egy állatot tiszteltek királnyőjükként...az higgye nyugodtan, megérdemli.

Akkor miről is van szó, amikor asszonyi állatról beszélünk? Asszonyi állapotban lévő nőről.

 Állat=állapot.
A hab a tortán az, hogy az eredendő tudás (gyermek rajzok, barlangrajzok, népművészet) a folyamatokat NÖvénnyel, ill. NŐvel, oldalnézettel, az állapotokat állattal, ill. férfival, szemből nézettel JELeníti meg. Tehát az állat itt is állapotot JELent. Így tehát nyugodtan elfogadhatjuk, hogy ÁLLAPOT övünk van, amiknek a megJELenítése már könnyedén történhet  tárgyakkal és emberekkel is.
A zoodiákus kifejezést nézhetjük jobbról, balról...bárhonnan, abban nem találunk mást, csak az állatot. Hogy lehet ez? Úgy, hogy nem a mi állatöv szavunkat fordítottuk a zoodiákus kifejezésből, hanem fordítva történt.

Az eredeti tudást az eredeti nyelven hozták létre.  Ez a nyelv zavarodott össze a bibliai Bábel toronynál, melynek történetét fel lehet fogni történelmi eseményként is, és a szétszóró erő működésének megjelenítésének is. Akárhogyis van, a jelenlegi nyelvek ennek az eredendő nyelvnek széttöredezéséből épültek fel.

"A  Sorbonne egyetem nyelvészei, akik összehasonlításokat végeztek számítógépek segítségével, a nyelvek ősiségének vizsgálata kapcsán, hogy mely nyelv őrzött meg legtöbbet az ősműveltség elemeiből, az ős-etimonokból, alapszavakból, a következő eredményre jutottak: a mai angol nyelv 4 % etimont, a latin 5 %, a héber 5 %, a csendes-óciáni nyelvek 7 %, az indiai mundakhol 9 %, a tibeti szanszkrit 12 %, az őstörök, türkmén 26 %, a mai magyar nyelv 68 % ős-etimont tartalmaz!"

(Zárójelben, és halkan megkérdem, hogy ha láttuk, hogy az indiai mundakhol 9 %-ot , a tibeti szanszkrit 12 %-ot tartalmaz ősműveltség elemeiből, az ős-etimonokból, alapszavakból. S mi mégis többre tartjuk a védákt udását is, és többre tartjuk a tibetiek tudását is a miénktől.
Miért gondoljuk, hogy ha az adott nyelv kevesebbet őrzött meg az eredeti Isteni rezgésekből, akkor az adott nyelven beszélők bölcsessége, tudása a VILÁG/VILÁGosságról több mint a miénké.
Sőt! Az övéket ismerjük, törekszünk minél jobban megismerni, a sajátunkra meg oda sem figyelünk. )

A fenti példa, és a Sorbonne kutatásai alapján azt mondhatjuk, a mi nyelvünk őrzi a  teremtés rezgéseit a legnagyobb, majdnem 70 %-os arányban, Ebbe a nyelvbe van belesűrűsödve a teremtés maga, s szavaink JELentése, a világ működését írja le.

Rajtunk múlik, hogy meg tudjuk e tartani, rajtunk múlik, hogy működtetjük e, éljük e a nyelvünket....MINENKI javára...

Adalékként még egy kép, és a hozzá tartozó magyarázata a festőnek: 


azov.jpg

 "Segítek: öv azaz év.

Kerek Istenfája, szép tizenkét ága, szép tizenkét ágán ötvenkét virága, ötvenkét virágán három aranyalma, aki ezt megfejti, áldás szálljon rája! ...ha jól idézem. Méter magas kép."